Organizacja pracy chóru

Miejsce

Na prowadzenie prób chóru potrzebujemy odpowiedniej sali, przestronnej, z możliwością wietrzenia, dobrze oświetlonej. Na wyposażenie sali powinny się składać:

  • krzesła dla chórzystów i dyrygenta,
  • stolik,
  • instrument klawiszowy,
  • pulpit dyrygencki,
  • szafa na nuty.

Długość i częstotliwość prób

Na próby powinno się poświęcać nie mniej niż godzinę jednorazowo. W krótszym czasie, po rozśpiewaniu, nie zostaje już bowiem zbyt wiele czasu na pracę z utworami. Z kolei próby dłuższe niż 2 godziny zegarowe mogą nie być efektywne z powodu zmęczenia chórzystów. Optymalnym czasem wydaje się więc 1,5-2 godzin zegarowych.
Aby praca z chórem przynosiła zauważalne efekty, należy regularnie spotykać się na próbach. Częstotliwość 1 raz w tygodniu to minimum. Dobre zespoły akademickie i amatorskie pracują w systemie prób 2 razy w tygodniu po 2 godziny (zegarowe lub lekcyjne).

Sprzęt

Poza oczywistymi , meblami (krzesła, stolik, wieszaki na ubrania wierzchnie), przydatny jest również instrument klawiszowy (choć bez niego również da się prowadzić próby, jednak bardzo ułatwia pracę i oszczędza głos prowadzącego), pulpit na nuty, szafa na nuty i stroje chórzystów, a także sprzęt elektroniczny. Ważny jest dostęp do kserokopiarki i komputera z drukarką. Odtwarzacz muzyki i sprzęt do nagrywania dźwięku służą do ewaluacji. Czasami przydaje się także rzutnik multimedialny i ekran. Wszystkie te urządzenia nie są niezbędne, ale mogą znacznie usprawnić pracę chóru.

Ustawienie

Ustawienie chórzystów na próbie powinno być takie samo jak na występach, aby śpiewacy mogli ćwiczyć i ośpiewywać się koło tych samych osób, głosów, obok których będą potem koncertować. Ważne, aby ustawiając ludzi w rzędach zwrócić uwagę, by wyższe osoby znalazły się w tylnym rzędzie. Ustawienie sekcji głosowych względem siebie zależy od preferencji dyrygenta i składu chóru. Możliwe są różne konfiguracje: